Seksuell trakassering og overgrep er straffbart og et fullstendig brudd med idrettens mest grunnleggende verdier og i strid med straffeloven. Norsk idrett har vedtatt at alle idrettslag fra 1. januar 2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Krav om politiattest i Flekkefjord FK

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft fra 1. januar 2009.

I Flekkefjord FK blir ordningen håndtert på følgende måte

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med

Daglig leder Rune Jakobsen på mail: post@flekkefjordfk.no eller mobil 48191512

Representanten har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Nye rutiner for innhenting av politiattest fra 1.10.2014. Anbefales og søke digitalt, det går raskest.

Søk via politiet.no

Under 18 år?

Søkere under 18 år må ha signatur på eget skjema fra foresatte for å kunne søke om politiattest. Dere må kontakte daglig leder Rune Jakobsen for å få bekreftelsen fra Flekkefjord FK som skal følge søknaden deres.

Evnt så sendes søknaden pr post til:
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

Tlf.: 78 98 93 60 (mellom kl. 10.00 og 14.00).

Gå til www.politi.no for å lese mer om hvordan søknad sendes via post.

Søknadsskjemaet for personer over 18 år er her: Søknad om politiattest

Når dere har mottatt attesten deres:

Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Rune Jakobsen
Attesten er ikke godkjent før den er forevist til Rune Jakobsen, så ta kontakt og avtal tid.

Flekkefjord FK skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.

Attesten må fremvises innen 3 måneder (fra den er sendt inn til politiet) for å være gyldig.