Tittel Navn E-post Telefon
Styrets leder  Sigurd Åtland  Send e-post  416 18 151
Nestleder Lars Kr. Larsen Send e-post 900 22 824
Styremedlem Tone Lende Send e-post 917 02 180
Styremedlem Marius Bruhjell Send e-post 979 71 045
Styremedlem Mia Knutsen Send e-post  416 91 803
Styremedlem Bjørnar Emilsen Send e-post 913 63 356
Styremedlem Thommy Tesdal Send epost 916 14 833