Lov for Flekkefjord fotballklubb, stiftet 31.03.1905 , med senere endringer, senest av
17.12.2014 godkjent av Vest-Agder idrettskrets.