Flekkefjord Fotballklubb (FFK) er kommunens største idrettsorganisasjon og har en viktig rolle i byens idretts- og kulturliv. Vi organiserer et betydelig antall barn og unge, og utfører gjennom dette et viktig samfunnsoppdrag knyttet til oppvekst, miljø og folkehelse. FFK skal være en organisasjon for hele fotballfamilien; spillere, ledere/trenere, foreldre, dommere og byens befolkning. Vi ønsker å skape entusiasme og tilhørighet rundt klubben og våre lag på ulike nivåer.

FFK skal være en ledende utviklingklubb – sportslig som administrativt i vår region. Gjennom visjonen Flest Mulig – Lengst Mulig – Best mulig skal vi legge til rette for en trygg og mestringsbasert aktivitet. I en god miks av gammelt og nytt, av tradisjon og nye impulser, søker vi å gå nye veier for å utvikle oss som klubb. I så henseende er denne sportsplanen et av de viktigste verktøyene for å trekke i samme retning!