Tider

Mandager er det tilbud til 3. og 4 klasse og tirsdag/torsdag er det tilbud til 5-7.klasse. Det er i år i underkant av 50 barn som er med på Telenor Xtra tilbudet og det er mellom 15-25 barn pr gang. Tilbudet er fra kl. 13.30 - 16.00 og da er det først og gjøre lekser og så får de brødmat/frukt.

Transport

3 og 4.klasse blir hentet med minibuss på Søyland og Sunde skole på mandager. 5-7. klasse spaserer fra Sunde skole og opp til FSA.

Veileder

Ole Christian Bjerke er med som veileder/mentor og deltar av og til på treningsøktene. Ellers har vi med en god gjeng med 9 ungdommer fra 10.klasse og videre gående ( Nila, Thale, Lotte, Vetle, Anders, Brage, Lukas, Aksel og Fredrik). Mange av de spiller på kretslaget og Lukas Gausdal er med på landslaget for G15 så det er mye fotball kompetanse i denne gjengen!

Pris

Prisen for å være med på Telenor Xtra er kr. 600 pr mnd for en dag i uka og kr. 1.000,- for to dager i uka!
Det gis 30% søskenrabatt.

Koster kr. 100,- pr mnd for de som ønsker transport ( gjelder 3.og 4. klasse)