Mange store klubber i Norge har dette tilbudet ( og noen små klubbber, her lokalt er det gatelag i Farsund og Mandal). Målet er å hjelpe folk med rusproblemer så de får noe positivt å se frem til i hverdagen og ppå sikt hjelpe de over i utdanning/jobb og klarer vi å hjelpe EN person så har dette vært en stor suksess! Kjenner du noen som dette kan være aktuelt for så gi de et tips om tilbudet!

FFK har sammen med Flekkefjord kommune, Frivillighetssentralen, Englevakten og flere andre positive aktører fått i gang dette tilbudet med oppstart 5.oktober i Flekkefjord Sparebank Arena!