I de nåværende vedtektene står det at årsmøte skal avholdes innen utgangen av november, det ønsker vi å endre til innen utgangen av mars. Regnskapet for året er ikke ferdig i november så da er det umulig for årsmøte å godkjenne regnskapet, og da må en alltid ha et nytt ekstra ordinært årsmøte når regnskapet er klart utpå nyåret en gang. Så når vi får endret vedtektene blir det fremover ett årsmøte og ikke som det har vært, ett årsmøte i november og ett ekstra ordinært årsmøte i mars.