Kjerneproduktene AMS leverer er innenfor produksjon, med fokus på planlegging, produksjonsstyring, maskinstyring, automatisering av interntransport og datafangst. Vi har også utviklet en egen bransjeløsning for næringsmiddelindustri. 

Automatisering av produksjonslinjer og fabrikker er en stor del av vårt fagområde, og vi leverer styresystemer som optimaliserer prosesser ved direkte kommunikasjon til maskiner og utstyr.

AMS har også siden 90-tallet utviklet og levert løsninger innen timeregistrering, og fronter denne under eget merkevare som www.direct24.no