Hvis noen har saker de ønsker å ta opp på årsmøte må disse meldes inn skriftlig til post@flekkefjordfk.no eller til styreleder Sigurd Åtland på mail: sigurd.aatland@sor.no innen mandag 13.mars. 

VEL MØTT!