Ole Christian Bjerke skal lose de gjennom NFFs Grasrottrener kurs del 1 og 2 ( barnefotball opp til 12 år) og Ole vil være veileder og mentor for ungdommene, og han vil også være aktivt med på feltet av og til, ihvertfall nå i starten).

Rune vil være sjåfør, ansvarlig for leksehjelp/ mat og frukt og delta i treningsøktene.

Telenor Xtra vil foregå i Flekkefjord Sparebank arena hele sesongen og vi følger skoleruta, oppstart i august ca uke 33. Leksehjekp og måltider foregår i foajeen i FSA.

PRISER PR MND:

3-6 klasse, en dag i uka: kr. 600,- pr mnd 

7. klasse, en dag i uka kr. 500,- (pga litt kortere økt)

4-6 klasse, to dager i uka kr. 1000,- pr mnd

7. klasse, to dager i uka kr. 850,- (pga litt kortere økt)

En måneds oppsigelsesfrist. Søskenmoderasjon 30% for barn nr to eller flere.

Transport 3-4 klasse kr. 100,- pr mnd ( henter med fotballbussen, først på Søyland skole og ved hjertesonen for de som går på Sunde.

Søknadsfrist 31.mai 2023!